Hvad skal med i din roman? Omslag og bogblok

 

Hvad skal med i din roman?

Din trykte roman såvel som din e-bog skal indeholde nogle bestemte oplysninger i kolofonen og derudover er der visse oplysninger, som du bør medtage for din egen skyld.

 

En trykt roman indeholder altid:

Omslag med forside, bogryg og bagside

Titelblad

Kolofon

Selve romanen

 

En roman i e-bogsform indeholder altid:

Forside

Kolofon

Selve romanen

 

Derudover kan du overveje, om det giver mening for din roman at have nogle af disse elementer med:

Forord – nogle forfattere bruger det til at indlede romanen med et udpluk fra en senere del af historien, eller bruger forord og efterord som en slags indramning om historien. Placeres naturligvis foran i bogen lige inden selve romanen.

Efterord – se forord. Placeres bag i bogen, lige efter romanen.

Takkeord – Hvem har hjulpet dig med at skabe dette værk? Hvem har bidraget med viden, feedback, opbakning o.l.? Er der nogen, du har lyst til at takke?

Værkliste – eventuelt en oversigt over øvrige værker af samme forfatter, så interesserede læsere nemt kan  finde dine øvrige bøger

Ordliste – hvis din roman indeholder en del ord fra fremmedsprog, som din læser ikke kan forventes at kende, så kan det være en god idé at lave en liste med oversættelser og forklaringer på en af din bogs første eller sidste sider.

Litteraturliste – det er oftest fagbøger, der har en litteraturliste med henvisninger til, hvilke kilder forfatteren har trukket på. Det kan dog også være relevant for romaner, eksempelvis historiske romaner, der bygger på viden fra fagbøger, artikelarkiver o.l. Det kan også være relevant, hvis din roman omhandler et specifikt emne, som du gerne vil give forslag til videre – faglig – læsning om.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.