Tanker om flow

Du kender dem ganske sikkert. De situationer, hvor det, du laver, falder dig let og du kan bare blive ved. Alt falder i hak. Du bider dig spændt i læben, mens du fordyber dig i din opgave, dit malerarbejde, din samtale. Fantastisk, ikke?

Det er følelsen af at være i flow. Jeg kalder det også samklang, for det er som om alt i og omkring mig vibrerer i takt. Ting sker. De lykkes. Muligheder åbenbarer sig og jeg tager i mod i stedet for at række ud og strenge mig an.

Når du strenger dig an, bliver det let anstrengt og det fører snarere til mislyd end samklang. Når du er i flow, har du fundet den frekvens, hvor væren og gøren forenes. Derfor er det nemt at skabe i flow, fordi det at skabe forudsætter ikke blot at man gør, men også at man er – nærværende.

Det handler om de små forskelle. For både det at anstrenge sig og være i flow kræver fokus.

Et eksempel kunne være, hvis du bevæger dig ad en vej mod en destination. Når du strenger dig an, indsnævrer du fokus lige en tand for meget og glemmer at være åben for hele lanskabet og for de indtryk omkring dig selv, som kunne inspirere. Du kan kun se én vej, og det er den lige vej foran snudeskaftet.

Når du er i flow, har du fokus på det, du foretager dig, samtidig med at dit sind forbliver åbent og kan bearbejde input undervejs. Du stiller skarpt på vejen foran dig, men har ikke lukket dit blik af for alt andet. Derfor kan du få øje på nye, spændende veje. Du kan flyde mellem dit indre og det ydre i en vekselvirkning. Eller vibrere på den samme tone som dine omgivelser og omforme tonen i fællesskab med dine omgivelser.

Samklang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.